تبلیغات
زنبور عسل و فرآورده های آن - مطالب دی 1389

نام بیماری: نوزاد گچی،  Chalk brood

 

نوع بیماری: قارچی

 

سن: لاروی

 

اندام هدف: انتهای دستگاه گوارش

 

عامل: اسکوسفرا آپیس

 

پیشگیری و کنترل: خارج کردن قاب های سیاه و آلوده، حرارت دادن و ضدعفونی نمودن کندو با شعله افکن، تعویض ملکه، بهترین کار از بین بردن کندو است. استفاده از کات کبود، با غلظت 5% اسپری شود.

 

درمان: ندارد، تنها راه پیشگیری است.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29

 


نام بیماری:لوک اروپایی،  European foulb rood(EFB)

 

نوع بیماری:میکروبی

 

سن:لاروی

 

اندام هدف: تکثیر در دستگاه گوارش، جایگزینی در لابلای مخاط

 

عامل:باسیلوس آلوئی، استروپتوکوکوس پلوتون، استروپتوکوکوس فکالیس

 

پیشگیری: لوازم مصرفی مثل اهرم، کلاه، دستکش و لباس ها ضدعفونی شوند. جعبه کندو، قاب ها با شعله افکن خششک و رطوبت گیری شوند. استفاده از نژادهای مقاوم.

 

کنترل: استفاده از آنتی بیوتیک ها در سه نوبت: سری اول 1 گرم، دوم و سوم 5/ گرم.

 

درمان: تعویض شان های الوده، حذف لاروهای آلوده، ضدعفونی و هوادهی کندو، تصفیه و ضدعفونی موم ها با اسید اگزالیک.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29


نام بیماری:لوک آمریکایی، American foul brood(AFB)

 

نوع بیماری:میکروبی

 

سن:لاروی

 

اندام هدف:دستگاه گوارش، در دستگاه گوارش لارو فعال شدهو جوانه می زند، از جدار روده جذب و هاگ خود را به سیستم عصبی و همولنف می رساند.

عامل:باسیل میله ای باکتری گرم مثبت، پنی باسیلوس لاروا

پیشگیری:کلیه لوازم و مواد داخل کندو، لوازم مصرفی، و هر چیزی که با کندو در تماس است، مثل اهرم، قابها و . . .که به صورت دوره ای باید ضدعفونی، معدوم یا بازیافت شود. از آنتی بیوتیک به صورت پیشگیری های بهاره و پاییزه استفاده شود.

 

کنترل: ندارد، بهتر است کلنی سوزانده شود.

 

درمان:استفاده از آنتی بیوتیک ها مثل سولفامیدها، پنی سیلین خوراکی نوع 7 و اکسی تتراسایکلین(5/تا1) گرم به ازای هر کندو، تعویض ملکه، خارج کردن تمامی شان های آلوده از کندو و تعویض کندو.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص28