زنبور عسل و فرآورده های آن tag:http://azaf.mihanblog.com 2020-08-09T02:30:54+01:00 mihanblog.com پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(8) 2011-07-19T13:25:22+01:00 2011-07-19T13:25:22+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/603 مصطفی نجفی کیت جلوگیری از بچه دهی کندوها این کیت شامل 4 وسیله می باشد. 1-     گیره ی گرفتن ملکه 2-     قفس تثبیت ملکه 3-     قیچی قطع بال ملکه 4-     ماژیک مخصوص علامت گذاری ملکه کیت جلوگیری از بچه دهی کندوها

این کیت شامل 4 وسیله می باشد.

1-     گیره ی گرفتن ملکه

2-     قفس تثبیت ملکه

3-     قیچی قطع بال ملکه

4-     ماژیک مخصوص علامت گذاری ملکه

]]>
پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(7) 2011-07-06T13:23:57+01:00 2011-07-06T13:23:57+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/602 مصطفی نجفی جنبه های فصلی و نژادی بچه دهی شکی نیست که فصل در تولید مثل و بچه دهی کلنی های زنبورعسل مهمترین نقش را دارد و از مشاهدات و تجربیات مختلف چنین استنباط می شود که بچه هایی که در فصل بهار در اردیبهشت و خرداد تولید می شوند عسل کافی ذخیره کرده و  جمعیت کافی برای گذراندن موفق زمستان تولید می کنند ولی بچه هایی که در تابستان تولید شوند معمولاً ضعیف و کم جمعیت بوده و در زمستان به همین دلیل تلف می شوند. جنبه های فصلی و نژادی بچه دهی

شکی نیست که فصل در تولید مثل و بچه دهی کلنی های زنبورعسل مهمترین نقش را دارد و از مشاهدات و تجربیات مختلف چنین استنباط می شود که بچه هایی که در فصل بهار در اردیبهشت و خرداد تولید می شوند عسل کافی ذخیره کرده و  جمعیت کافی برای گذراندن موفق زمستان تولید می کنند ولی بچه هایی که در تابستان تولید شوند معمولاً ضعیف و کم جمعیت بوده و در زمستان به همین دلیل تلف می شوند.

]]>
پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(6) 2011-06-26T13:22:24+01:00 2011-06-26T13:22:24+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/601 مصطفی نجفی عامل محرکه جمعیت در بچه دهی کلنیمیزان جمعیت کلنی و پر شدن تمام قاب ها از جمعیت و اضافه شدن مرتب آن به دلیل تولد نوزادان جدید و بیکاری زنبوران جوان و کمبود فضا برای ذخیره سازی عسل و گرده و نیز تخمگذاری مرتب ملکه در بهار از عواملی است که سبب می شود تا کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد. در اینگونه موارد برای پیشگیری از بچه دادن کندو قبل از اینکه کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد و شروع به ساخت سلول های ملکه نماید عامل محرکه جمعیت در بچه دهی کلنی

میزان جمعیت کلنی و پر شدن تمام قاب ها از جمعیت و اضافه شدن مرتب آن به دلیل تولد نوزادان جدید و بیکاری زنبوران جوان و کمبود فضا برای ذخیره سازی عسل و گرده و نیز تخمگذاری مرتب ملکه در بهار از عواملی است که سبب می شود تا کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد. در اینگونه موارد برای پیشگیری از بچه دادن کندو قبل از اینکه کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد و شروع به ساخت سلول های ملکه نماید ]]>
پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(5) 2011-06-19T13:21:09+01:00 2011-06-19T13:21:09+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/600 مصطفی نجفی پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو هرگاه بوی ملکه به اندازه مساوی بین کارگران توزیع گردد معمولاً کلنی به فکر بچه دادن نمی افتد و برای پیشگیری از بچه دادن بهتر است که بوی ملکه به اندازه کافی به کارگران برسد تا شروع به ساخت سلول ملکه ننمایند اما کاهش بوی ملکه بخصوص کاهش ناگهانی آن سبب ساخته شدن سلول های ملکه در قسمت هایی از شان ها ی نوزادان که کاهش بوی ملکه در آنجه بیشتر احساس می گردد می شود.طغیان ناگهانی شهد و انباشته شدنتمامی فضای شان ها از شهد و کمبود جا برای ذخیره آن و پر شدن عسلدان ها و به پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو

هرگاه بوی ملکه به اندازه مساوی بین کارگران توزیع گردد معمولاً کلنی به فکر بچه دادن نمی افتد و برای پیشگیری از بچه دادن بهتر است که بوی ملکه به اندازه کافی به کارگران برسد تا شروع به ساخت سلول ملکه ننمایند اما کاهش بوی ملکه بخصوص کاهش ناگهانی آن سبب ساخته شدن سلول های ملکه در قسمت هایی از شان ها ی نوزادان که کاهش بوی ملکه در آنجه بیشتر احساس می گردد می شود.

طغیان ناگهانی شهد و انباشته شدنتمامی فضای شان ها از شهد و کمبود جا برای ذخیره آن و پر شدن عسلدان ها و به وجود آمدن زنبوران ذخیره ساز نیز می تواند از ]]>
رامین کرم پور 2011-06-14T14:56:48+01:00 2011-06-14T14:56:48+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/624 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. جواد قنبری 2011-06-14T14:53:57+01:00 2011-06-14T14:53:57+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/623 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. سیامک صفری 2011-06-14T14:51:54+01:00 2011-06-14T14:51:54+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/622 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. پیام صفری 2011-06-14T14:50:49+01:00 2011-06-14T14:50:49+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/621 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. صیاد صادق زاده 2011-06-14T14:49:08+01:00 2011-06-14T14:49:08+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/620 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. پوریا شمسی 2011-06-14T14:48:00+01:00 2011-06-14T14:48:00+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/619 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. عدنان شجاعی 2011-06-14T14:47:00+01:00 2011-06-14T14:47:00+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/618 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. محمد سلحشور 2011-06-14T14:45:11+01:00 2011-06-14T14:45:11+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/617 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. حسین روشنی 2011-06-14T14:30:42+01:00 2011-06-14T14:30:42+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/616 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. آرام رضایی 2011-06-14T14:28:34+01:00 2011-06-14T14:28:34+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/615 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. سینا رحیمی 2011-06-14T14:27:22+01:00 2011-06-14T14:27:22+01:00 tag:http://azaf.mihanblog.com/post/614 مصطفی نجفی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.