کیت جلوگیری از بچه دهی کندوها

این کیت شامل 4 وسیله می باشد.

1-     گیره ی گرفتن ملکه

2-     قفس تثبیت ملکه

3-     قیچی قطع بال ملکه

4-     ماژیک مخصوص علامت گذاری ملکه


ادامه مطلب

جنبه های فصلی و نژادی بچه دهی

شکی نیست که فصل در تولید مثل و بچه دهی کلنی های زنبورعسل مهمترین نقش را دارد و از مشاهدات و تجربیات مختلف چنین استنباط می شود که بچه هایی که در فصل بهار در اردیبهشت و خرداد تولید می شوند عسل کافی ذخیره کرده و  جمعیت کافی برای گذراندن موفق زمستان تولید می کنند ولی بچه هایی که در تابستان تولید شوند معمولاً ضعیف و کم جمعیت بوده و در زمستان به همین دلیل تلف می شوند.


ادامه مطلب

عامل محرکه جمعیت در بچه دهی کلنی

میزان جمعیت کلنی و پر شدن تمام قاب ها از جمعیت و اضافه شدن مرتب آن به دلیل تولد نوزادان جدید و بیکاری زنبوران جوان و کمبود فضا برای ذخیره سازی عسل و گرده و نیز تخمگذاری مرتب ملکه در بهار از عواملی است که سبب می شود تا کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد. در اینگونه موارد برای پیشگیری از بچه دادن کندو قبل از اینکه کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد و شروع به ساخت سلول های ملکه نماید


ادامه مطلب

پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو

هرگاه بوی ملکه به اندازه مساوی بین کارگران توزیع گردد معمولاً کلنی به فکر بچه دادن نمی افتد و برای پیشگیری از بچه دادن بهتر است که بوی ملکه به اندازه کافی به کارگران برسد تا شروع به ساخت سلول ملکه ننمایند اما کاهش بوی ملکه بخصوص کاهش ناگهانی آن سبب ساخته شدن سلول های ملکه در قسمت هایی از شان ها ی نوزادان که کاهش بوی ملکه در آنجه بیشتر احساس می گردد می شود.

طغیان ناگهانی شهد و انباشته شدنتمامی فضای شان ها از شهد و کمبود جا برای ذخیره آن و پر شدن عسلدان ها و به وجود آمدن زنبوران ذخیره ساز نیز می تواند از


ادامه مطلب

سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : رامین کرم پور

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : جواد قنبری

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : سیامک صفری

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : پیام صفری

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : صیاد صادق زاده

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : پوریا شمسی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : عدنان شجاعی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : محمد سلحشور

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : حسین روشنی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : آرام رضایی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : سینا رحیمی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : بهنام خوجم لی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : وحید حیدری

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : مهرداد حمیدی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : رامیار حمیدی

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سه شنبه 24 خرداد 1390

مطلب رمز دار : عبدالحمید پروانه

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


سلول های ملکه ای که ساخته می شود بر دو نوع است نوع اول سلول های ملکه  حقیقی که دارای لارو غوطه ور در ژله رویال می باشد که از آن ملکه متولد می شود اما نوع دوم سلول های کاذب بدون تخم یا لارو است که برای تحریک جمعیت به منظور بچه دادن ساخته می شود. سلول های حقیقی ملکه معمولاً در محل تجمع زنبوران ذخیره ساز در حاشیه حجرات نوزادان در طول کناره ها و پایین شلن ساخته می شود.


ادامه مطلب

موقعی که بچه طبیعی از کندو خارج می شود در ابتدا به جای دور پرواز نمی کند و آنها اول روی درختی کوچک و یا شاخه ای از درخت با فاصله چند متر از کندو جمع می شوند. پس از استقرار خوشه در اطراف ملکه 50-20 زنبور پیشاهنگ برای پیدا کردن محلی مناسب به عنوان لانه جدید به خارج از خوشه فرستاده می شوند. زنبوران پیشاهنگ با تجربه ترین زنبوران چراگر در خوشه هستند. وقتی یکی از زنبوران پیشاهنگ محلی را پیدا کرده و به خوشه برگردد با رقصی شبیه به حرکت فرفره سمت و مسافت را به سایر زنبوران خوشه نشان می دهد. چندین جای دیگر نیز توسط سایر زنبوران پیشاهنگ شناسایی و بررسی می شود و بعد از چندین ساعت یا چند روز موقعی که همه زنبوران پیشاهنگ روی آخرین محل توافق کردند همه خوشه بلند شده و بطرف لانه جدید پرواز می کنند. مسافت طی شده تا لانه جدید ممکن است یک کیلومتر یا بیشتر باشد.


ادامه مطلب

طی مطالعه ای اعلام شد که غدد آرواره ای زنبور ملکه موادی را به عنوان فرمون ملکه ترشح می کند که در عرض یک دقیقه مقداری از آن در سطح بدن ملکه پخش می شود و بوی آن از طریق مبادله غذایی در سرتاسر کندو در بین جمعیت انتشار می یابد. برای آرامش و فعال بودن کندو این ماده باید به مقدار کافی  توسط ملکه ترشح شده و به زنبوران کارگر برسد و تا موقعی که بوی کافی این ماده به زنبوران برسد تخمدان آنها رشد نکرده و به فکر ساختن سلول ملکه نمی افتند. اما موقعی که بوی فرمون فوق در کندو کاهش یافته و یا پخش آن  با مشکل روبرو شود و بدرستی انجام نگیرد ساخت سلول های ملکه در کندو شروع شده و امکان بچه دادن کلنی فراهم می شود.


ادامه مطلب

بچه طبیعی و تحقیق در مورد نشانه های قطعی آن و پیدا کردن روشی مطمئن برای جلوگیری از آن از سالیان دراز مسئله ای مهم در امر زنبورداری بوده است. همه زنبورداران به دنبال دستورالعمل های صریح و روشنی هستند که به وسیله آن بتوانند مطابق یک جدول زمانی مشخص کلنی های خود را مدیریت نموده و تولید بیشتری داشته باشند. در راستای تحقق این امر در مورد پیشگیری از وقوع بچه طبیعی همواره در جستجوی نشانه ها و علائمی هستند که بتوانند بدون اینکه مجبور به بازدیدهای زود به زود از تمام کلنی هایشان باشند با مشاهده و تشخیص آن نشانه ها زمان دقیق بچه دادن هر کلنی را پیش بینی کرده و از وقوع آن جلوگیری نمایند. اما نتایج تحقیقات و تجربیات گذشتگان حاکی از آن است که این نشانه ها هرگز قطعی نبوده و همواره امکان بچه دهی در بهار و تابستان وجود دارد.


ادامه مطلب

برچسب ها: بچه دهی ،

نام  آفت: موش، Mouse, (muridae)

 

نام علمی: Mus musculus(موش خانگی)، Apodemus sylvaticus(موش جنگلی)

 

کنترل و مبارزه: ممانعت از ورود به کلنی، داروهای موش کش، وارفالین، کومارین، اکسید ارسنیک . . .

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: گوشت خواران خانواده  سگ سانان، از قبیل راسو، روباه، سگ، گرگ، شغال و خرس

 

کنترل و مبارزه: تیراندازی، آویزان کردن تکه های گوشت به سیم انتقال الکتریسیته، استفاده از حصارهای الکتریکی.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: مرغ زنبورخوار، Merops

 

نام علمی: Merops orientalis(زنبورخوار کوچک)، Merops apiester(زنبورخوار معمولی)،

Merops superciliosus(زنبورخوار گاوخرمایی)

 

کنترل و مبارزه:استفاده از پریزین برای مسموم کردن، استفاده از تفنگ ساچمه ای برای شکار، استفاده از توپ های بادی برای ترساندن.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: زنبورهای وحشی،  Vasps

 

نام علمی: زنبورهای زرد و خرمایی، Vespa, Vespula

 

کنترل و مبارزه: آلوده سازی و مسموم کردن گوشت، صید فیزیکی، تولید نرهای عقیم.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


نام  آفت: مورچه ها

 

نام علمی:Ants

 

کنترل و مبارزه: رعایت نظافت کندو، گذاشتن پایه زیر کندوها، چرب کردن پایه های زیر کندو.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


نام  آفت: بید موم خوار، Wax moth

 

نام علمی: Galleria mellonella(بید موم خوار بزرگ)، Achroia grisella(بید موم خوار کوچک)، Acherontia atropos(بید کله مرده)

 

کنترل و مبارزه: مدیریت صحیح در زنبورستانو داشتن کندوهای قوی، نگهداری صحیح و مناسب فرآورده های زنبور، قرار دادن قاب ها و جعبه کندو در محیط سرد. کنترل شیمیایی: نفتالین، سیانید کلسیم، آنیل دی بروماید، اکسید اتیلن، قرص فسفید آلومینیوم، دود گوگرد.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


تعداد کل صفحات: 21 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic