یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(42)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(8) نکاتی در زنبورداری

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی، 110 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(41)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(7) زهر

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی،45

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(40)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(6) بره موم

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی،28 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(39)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(5) ژله رویال

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی، 31 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828

 


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(38)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(4) موم

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی، 34 صفحه


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(37)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(3) گرده ی گل

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی،

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(36)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(2) عسل

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی، 53 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


یکشنبه 9 خرداد 1389

مشخصات کامل منابع(35)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،زنبور عسل ،

نام کتاب :مجموعه زنبورعسل و فرآورده های آن،(1) زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین :مصطفی نجفی

مترجم یا مترجمین :

ناشر :انتشارات اندیشه زرین

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :نیم جیبی،39 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : قزوین، 3228370،09125828


برچسب ها: کتاب شناسی ،

چهارشنبه 21 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(32)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،زنبور درمانی  ،عسل ،

نام کتاب :اسرار درمان با عسل

مؤلف یا مؤلفین :Lacoste   Sophie

مترجم یا مترجمین :دکتر احسان مقدس

ناشر :نیلوبرگ

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :رقعی

نشانی و تلفن ناشر : 176


برچسب ها: عسل درمانی ،

دوشنبه 19 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(31)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : شگفتی های عسل و فناوری های آن

مؤلف یا مؤلفین :سید رضا آقا پورمقدم ، دکتر سید صاحب سادات حسینی و ماشاءالله گودرزی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر :انتشارات مبنای خرد

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :رقعی ،234 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66492134


جمعه 16 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(30)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب :زندگی ، تغذیه و تولید مثل زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین :فرحناز تدریسی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر :دریاسر

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه :پالتویی ، 48 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66593588

 


سه شنبه 13 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(29)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب :روش های تشخیص عسل تقلبی

مؤلف یا مؤلفین :سید جواد سعادتمند

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر :آییژ

نوبت چاپ :سوم

قطع و تعداد صفحه :پالتویی ، 144

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66482800


برچسب ها: تقلب ،

دوشنبه 12 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(28)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،زنبورداری ،

نام کتاب :انگل شناسی و آسیب شناسی زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : مهندس رسول بحرینی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر :آییژ

نوبت چاپ :اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 217 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66482800


شنبه 10 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(27)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور عسل ،زنبورداری ،كتابشناسی ،

نام کتاب : راهنمای پرورش زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : دکتر مسعود هاشمی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : انتشارات فرهنگ جامع

نوبت چاپ : دوم

قطع و تعداد صفحه :

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66482800


چهارشنبه 7 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(26)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور عسل ،زنبورداری ،كتابشناسی ،

نام کتاب : زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین :سید جواد سعادتمند

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : آییژ

نوبت چاپ : ویرایش دوم ، اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 363

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 6494409 ، 6411173


یکشنبه 4 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(25)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،گرده ،كتابشناسی ،

نام کتاب :دوستان عسل ساز و نقش آنها در گرده افشانی محصولات زراعی و باغی

مؤلف یا مؤلفین : -----

مترجم یا مترجمین : دکتر جعفر محمدی

ناشر : دانشگاه زنجان

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه :وزیری ، 88 صفحه

نشانی و تلفن ناشر :  زنجان ، 5152593 ، 5152334

 

 

 


برچسب ها: گرده افشانی ،

پنجشنبه 1 بهمن 1388

مشخصات کامل منابع(24)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،زنبور درمانی  ،زهر ،

نام کتاب : زنبوردرمانی ، سلامتی و زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : Charles  Mraz

مترجم یا مترجمین : بهنام کاویانی وحید

ناشر : اشراقیه

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 120 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 09121087877 ، 6490719


برچسب ها: نیش درمانی ،

دوشنبه 28 دی 1388

مشخصات کامل منابع(23)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : مجموعه خلاصه مقالات ششمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور

مؤلف یا مؤلفین : -----

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : انجمن زنبورعسل ایران ، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

نوبت چاپ : -----

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 161 ، صفحه

نشانی و تلفن ناشر : کرج ، 4464219


جمعه 25 دی 1388

مشخصات کامل منابع(22)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور درمانی  ،عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب :معجزات درمانی سیاه دانه و عسل

مؤلف یا مؤلفین : دکتر محمد دریایی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : سفیر اردهال

نوبت چاپ : سوم

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 144 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 88319330 ، 88319342


برچسب ها: عسل درمانی ،

پنجشنبه 24 دی 1388

مشخصات کامل منابع(21)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور درمانی  ،عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : معجزات درمانی عسل و انگبین ها

مؤلف یا مؤلفین : محمد دریایی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : یاس بهشت

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 416 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66952929 ، 09123203225


برچسب ها: عسل درمانی ،

دوشنبه 21 دی 1388

مشخصات کامل منابع(20)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور درمانی  ،عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : طب سنتی عسل

مؤلف یا مؤلفین : سید جواد سعادتمند

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : سخن گستر

نوبت چاپ : سوم

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 128 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : مشهد ، 8439955


برچسب ها: عسل درمانی ،

یکشنبه 20 دی 1388

مشخصات کامل منابع(19)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،كتابشناسی ،

نام کتاب : ابزارآلات پرورش زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : مهندس بهروز سجادی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ،

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66430437


شنبه 19 دی 1388

مشخصات کامل منابع(18)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :كتابشناسی ،زنبور درمانی  ،زهر ،

نام کتاب : زنبوردرمانی

مؤلف یا مؤلفین : Khismatulina   Nailya

مترجم یا مترجمین : مهندس سید مظاهر سیدی ،دکتر احمد چیت ساز

ناشر : نصوح

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 304 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : اصفهان ، 09133119240


شنبه 12 دی 1388

مشخصات کامل منابع(17)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور درمانی  ،زهر ،كتابشناسی ،

نام کتاب : اعجاز زهر زنبورعسل در درمان بیماری ها ، آرتریت – روماتیسم – ام.اس

مؤلف یا مؤلفین : Simics  Mihaly

مترجم یا مترجمین : مهندس سید مظاهر سیدی ،دکتر احمد چیت ساز

ناشر : نصوح

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 112 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : اصفهان ، 09133119240


شنبه 5 دی 1388

مشخصات کامل منابع(15)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : زنبورعسل و زنبورداری

مؤلف یا مؤلفین : مرتضی علی آقایی نراقی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : آییژ

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ،  236 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : 66494409 ، 66411173


دوشنبه 30 آذر 1388

مشخصات کامل منابع(14)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،بره موم ،زنبور درمانی  ،كتابشناسی ،

نام کتاب : بره موم زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : مهندس هوشنگ افروزان

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : انتشارات قائم

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 76 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 6415772 ، 6950965


شنبه 28 آذر 1388

مشخصات کامل منابع(13)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : اصول اصلاح نژاد زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : محمد رضا بصیری

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 254 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66430437


برچسب ها: ژ‍نتیك ،

پنجشنبه 26 آذر 1388

مشخصات کامل منابع(12)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبورداری ،زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : پرورش ملکه زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : دکتر غلامحسین طهماسبی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : وزیری ، 171 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : تهران ، 66430437


برچسب ها: ژنتیك ،

سه شنبه 24 آذر 1388

مشخصات کامل منابع(11)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :زنبور عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : فرهنگ لغات و اصطلاحات زنبورعسل

مؤلف یا مؤلفین : مهندس سید مظاهر سیدی ، دکتر رحیم عبادی

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : نصوح

نوبت چاپ : اول

قطع و تعداد صفحه : رقعی ، 212 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : اصفهان ، 09133119240


یکشنبه 22 آذر 1388

مشخصات کامل منابع(10)

   نوشته شده توسط: مصطفی نجفی    نوع مطلب :آشپزی ،عسل ،كتابشناسی ،

نام کتاب : آشپزی با عسل

مؤلف یا مؤلفین : مهندس سعادتمند

مترجم یا مترجمین : -----

ناشر : سخن گستر

نوبت چاپ : دوم

قطع و تعداد صفحه : وزیری ،208 صفحه

نشانی و تلفن ناشر : مشهد ، 8439955


تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات