نام  آفت: موش، Mouse, (muridae)

 

نام علمی: Mus musculus(موش خانگی)، Apodemus sylvaticus(موش جنگلی)

 

کنترل و مبارزه: ممانعت از ورود به کلنی، داروهای موش کش، وارفالین، کومارین، اکسید ارسنیک . . .

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: گوشت خواران خانواده  سگ سانان، از قبیل راسو، روباه، سگ، گرگ، شغال و خرس

 

کنترل و مبارزه: تیراندازی، آویزان کردن تکه های گوشت به سیم انتقال الکتریسیته، استفاده از حصارهای الکتریکی.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: مرغ زنبورخوار، Merops

 

نام علمی: Merops orientalis(زنبورخوار کوچک)، Merops apiester(زنبورخوار معمولی)،

Merops superciliosus(زنبورخوار گاوخرمایی)

 

کنترل و مبارزه:استفاده از پریزین برای مسموم کردن، استفاده از تفنگ ساچمه ای برای شکار، استفاده از توپ های بادی برای ترساندن.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص33


نام  آفت: زنبورهای وحشی،  Vasps

 

نام علمی: زنبورهای زرد و خرمایی، Vespa, Vespula

 

کنترل و مبارزه: آلوده سازی و مسموم کردن گوشت، صید فیزیکی، تولید نرهای عقیم.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


نام  آفت: مورچه ها

 

نام علمی:Ants

 

کنترل و مبارزه: رعایت نظافت کندو، گذاشتن پایه زیر کندوها، چرب کردن پایه های زیر کندو.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


نام  آفت: بید موم خوار، Wax moth

 

نام علمی: Galleria mellonella(بید موم خوار بزرگ)، Achroia grisella(بید موم خوار کوچک)، Acherontia atropos(بید کله مرده)

 

کنترل و مبارزه: مدیریت صحیح در زنبورستانو داشتن کندوهای قوی، نگهداری صحیح و مناسب فرآورده های زنبور، قرار دادن قاب ها و جعبه کندو در محیط سرد. کنترل شیمیایی: نفتالین، سیانید کلسیم، آنیل دی بروماید، اکسید اتیلن، قرص فسفید آلومینیوم، دود گوگرد.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص32


نام  آفت: شپش زنبورعسل(از راسته ی دوبالان و زیر راسته ی مگس ها)

 

نام علمی: Braula coeca

 

سن: بیشتر روی ملکه و باعث پایین آمدن راندمان ملکه می شود.

 

اندام هدف: روی بدن.

 

پیشگیری، کنترل، درمان: می توان در چندین نوبت شپش ها را از روی بدن ملکه جمع آوری کرد. تدیون به صورت محلول، فولبکس بصورت نوار، فنوتیازین به صورت پودر.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص31


نام آفت: کنه کلارآ

 

نام علمی: Tropilaelas clareae

 

سن: بیشتر روی نوزادان و خیلی شبیه به خسارت واروآ است.

 

اندام هدف: روی هر سه کاست زنبورعسل.

 

پیشگیری، کنترل، درمان: بیولوژیک: محبوس ساختن ملکه برای حداقل 21 روز، بعد از این 21 روز تمام زنبورها از سلولها خارج شده و تنها حشرات کامل زنبور در کندو وجود دارند و کنه قادر نیست از خون آنها تغذیه کرده و در نتیجه می میرد. محبوس کردن ملکه برای 9 روز، بعد از 9 روز سلولهای درپوشیده نوزادان را درپوش برداری کرده و با تکان دادن قاب آنها را خارج می کنیم. نگهداری کندوها در مناطق سردسیر.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص31


نام آفت: واروآ

 

نام علمی: Varoa jac0bsoni

 

سن : تمام سنین

 

اندام هدف: روی بدن هر سه کاست زنبور

 

پیشگیری، کنترل، درمان: بیولوژیک: گذاشتن حجره های نر و تحریک کنه ها به تخم ریزی در

آنها و سپس نابود کردن نوزادان نر، دارو: آمیتراز، آپیستان، بایوارول، آپیوار و اسید فرمیک. رفتار نظافتی زنبورها مهم است. استفاده از حجره های کوچک تر تا کنه با رشد شفیره ها در حجره له شود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص31


نام  آفت: آکاراپیس(آکارین)

 

نام علمی: Acarapis woodi

 

سن: زنبوران جوان

 

اندام هدف: مجرای تنفسی

 

پیشگیری، کنترل، درمان: استفاده از شکر یا پودر قند با روغن ماهی. داروی آپیگارد(ماده مؤثره تیمول) هر بسته نصف شود، در دو نوبت با فاصله هفت روز مصرف شود. اگر چهار نوبت شود بهتر است. در ایران از 60 سی سی اسید فرمیک 85% نیز استفاده می شود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص31


نام بیماری: پولک پودری

 

نوع بیماری: میکروبی

 

سن: لاروی

 

عامل: باسیلوس پلوویفاسینیس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: ندارد، تعویض ملکه و رعایت بهداشت.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: نوزما، Nosema مهمترین بیماری زنبوران بالغ

 

نوع بیماری: احتمالاً میکروبی

 

سن: زنبوران بالغ

 

اندام هدف: در معده جوانه زده، در سلول های گوارشی تکثیر پیدا کرده و وارد مجرای گوارشی می شود.

 

عامل: نوزما آپیس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: فوماژیلین(50 گرم جهت درمان 30 کندو) باید کندو را از محل اولیه حداقل تا فاصله ی 200 متری برده و بتکانیم. بهتر است قاب ها و جعبه ی کندو را تعویض کرد و بعد با شربت تغذیه نمود. فاصله ی دو درمان 3 روز. برای پیشگیری دو بار و برای درمان سه بار باید دارو مصرف شود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: آمیبی

 

نوع بیماری: آمیبی

 

سن: زنبوران بالغ

 

اندام هدف: لوله های مالپیگی و دستگاه گوارش

 

عامل: مالپیگا موابا ملیفیکا

 

پیشگیری، کنترل، درمان: ندارد.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: سیتی سمی

 

نوع بیماری: میکروبی

 

سن: زنبوران بالغ

 

عامل: باسیلوس آپی سپتیکوس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: درمان ندارد زیرا سرعت پیشرفت بیماری بسیار بالا است(36-20) ساعت. توصیه می شود بهداشت کندو رعایت و ملکه تعویض شود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30


نام بیماری: فلج حاد و مزمن

 

نوع بیماری: ویروسی

 

سن: زنبوران بالغ

 

اندام هدف: گره عصبی

 

عامل: ویروس

 

پیشگیری، کنترل، درمان: ندارد، پیشنهاد می شود ملکه تعویض شود، استفاده از شربت قند یا شکر تجاری که باعث از بین رفتن RNA ویروس می شود، استفاده از کات کبود.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص30

 


نام بیماری: لارو کیسه ای، Sac brood

 

نوع بیماری: ویروسی

 

سن: لاروی

 

اندام هدف: وارد سیتوپلاسم شده و باعث تغییر شکل پوست می شود و از پوست اندازی جلوگیری می کند.

 

عامل:ویروس

 

پیشگیری: به زنبور کمتر استرس وارد شود.

 

 کنترل و درمان: تعویض ملکه

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29


نام بیماری: نوزاد گچی،  Chalk brood

 

نوع بیماری: قارچی

 

سن: لاروی

 

اندام هدف: انتهای دستگاه گوارش

 

عامل: اسکوسفرا آپیس

 

پیشگیری و کنترل: خارج کردن قاب های سیاه و آلوده، حرارت دادن و ضدعفونی نمودن کندو با شعله افکن، تعویض ملکه، بهترین کار از بین بردن کندو است. استفاده از کات کبود، با غلظت 5% اسپری شود.

 

درمان: ندارد، تنها راه پیشگیری است.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29

 


نام بیماری:لوک اروپایی،  European foulb rood(EFB)

 

نوع بیماری:میکروبی

 

سن:لاروی

 

اندام هدف: تکثیر در دستگاه گوارش، جایگزینی در لابلای مخاط

 

عامل:باسیلوس آلوئی، استروپتوکوکوس پلوتون، استروپتوکوکوس فکالیس

 

پیشگیری: لوازم مصرفی مثل اهرم، کلاه، دستکش و لباس ها ضدعفونی شوند. جعبه کندو، قاب ها با شعله افکن خششک و رطوبت گیری شوند. استفاده از نژادهای مقاوم.

 

کنترل: استفاده از آنتی بیوتیک ها در سه نوبت: سری اول 1 گرم، دوم و سوم 5/ گرم.

 

درمان: تعویض شان های الوده، حذف لاروهای آلوده، ضدعفونی و هوادهی کندو، تصفیه و ضدعفونی موم ها با اسید اگزالیک.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص29


نام بیماری:لوک آمریکایی، American foul brood(AFB)

 

نوع بیماری:میکروبی

 

سن:لاروی

 

اندام هدف:دستگاه گوارش، در دستگاه گوارش لارو فعال شدهو جوانه می زند، از جدار روده جذب و هاگ خود را به سیستم عصبی و همولنف می رساند.

عامل:باسیل میله ای باکتری گرم مثبت، پنی باسیلوس لاروا

پیشگیری:کلیه لوازم و مواد داخل کندو، لوازم مصرفی، و هر چیزی که با کندو در تماس است، مثل اهرم، قابها و . . .که به صورت دوره ای باید ضدعفونی، معدوم یا بازیافت شود. از آنتی بیوتیک به صورت پیشگیری های بهاره و پاییزه استفاده شود.

 

کنترل: ندارد، بهتر است کلنی سوزانده شود.

 

درمان:استفاده از آنتی بیوتیک ها مثل سولفامیدها، پنی سیلین خوراکی نوع 7 و اکسی تتراسایکلین(5/تا1) گرم به ازای هر کندو، تعویض ملکه، خارج کردن تمامی شان های آلوده از کندو و تعویض کندو.

 

منبع:ماهنامه بارش، سال هفتم، شماره 42،ص28

 

 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic