زنبور عسل و فرآورده های آن http://azaf.mihanblog.com 2020-09-29T11:10:15+01:00 text/html 2011-07-19T13:25:22+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(8) http://azaf.mihanblog.com/post/603 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>کیت جلوگیری از بچه دهی کندوها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>این کیت شامل 4 وسیله می باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>گیره ی گرفتن ملکه<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قفس تثبیت ملکه</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>3-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قیچی قطع بال ملکه</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>4-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>ماژیک مخصوص علامت گذاری ملکه</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-07-06T13:23:57+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(7) http://azaf.mihanblog.com/post/602 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>جنبه های فصلی و نژادی بچه دهی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>شکی نیست که فصل در تولید مثل و بچه دهی کلنی های زنبورعسل مهمترین نقش را دارد و از مشاهدات و تجربیات مختلف چنین استنباط می شود که بچه هایی که در فصل بهار در اردیبهشت و خرداد تولید می شوند عسل کافی ذخیره کرده و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جمعیت کافی برای گذراندن موفق زمستان تولید می کنند ولی بچه هایی که در تابستان تولید شوند معمولاً ضعیف و کم جمعیت بوده و در زمستان به همین دلیل تلف می شوند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-06-26T13:22:24+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(6) http://azaf.mihanblog.com/post/601 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>عامل محرکه جمعیت در بچه دهی کلنی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>میزان جمعیت کلنی و پر شدن تمام قاب ها از جمعیت و اضافه شدن مرتب آن به دلیل تولد نوزادان جدید و بیکاری زنبوران جوان و کمبود فضا برای ذخیره سازی عسل و گرده و نیز تخمگذاری مرتب ملکه در بهار از عواملی است که سبب می شود تا کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد. در اینگونه موارد برای پیشگیری از بچه دادن کندو قبل از اینکه کلنی تصمیم به بچه دادن بگیرد و شروع به ساخت سلول های ملکه نماید </SPAN> text/html 2011-06-19T13:21:09+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پدیده بچه طبیعی و نحوه پیشگیری از وقوع آن در زنبورستان ها(5) http://azaf.mihanblog.com/post/600 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>هرگاه بوی ملکه به اندازه مساوی بین کارگران توزیع گردد معمولاً کلنی به فکر بچه دادن نمی افتد و برای پیشگیری از بچه دادن بهتر است که بوی ملکه به اندازه کافی به کارگران برسد تا شروع به ساخت سلول ملکه ننمایند اما کاهش بوی ملکه بخصوص کاهش ناگهانی آن سبب ساخته شدن سلول های ملکه در قسمت هایی از شان ها ی نوزادان که کاهش بوی ملکه در آنجه بیشتر احساس می گردد می شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>طغیان ناگهانی شهد و انباشته شدنتمامی فضای شان ها از شهد و کمبود جا برای ذخیره آن و پر شدن عسلدان ها و به وجود آمدن زنبوران ذخیره ساز نیز می تواند از </SPAN> text/html 2011-06-14T14:56:48+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی رامین کرم پور http://azaf.mihanblog.com/post/624 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:53:57+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی جواد قنبری http://azaf.mihanblog.com/post/623 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:51:54+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی سیامک صفری http://azaf.mihanblog.com/post/622 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:50:49+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پیام صفری http://azaf.mihanblog.com/post/621 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:49:08+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی صیاد صادق زاده http://azaf.mihanblog.com/post/620 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:48:00+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی پوریا شمسی http://azaf.mihanblog.com/post/619 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:47:00+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی عدنان شجاعی http://azaf.mihanblog.com/post/618 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:45:11+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی محمد سلحشور http://azaf.mihanblog.com/post/617 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:30:42+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی حسین روشنی http://azaf.mihanblog.com/post/616 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:28:34+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی آرام رضایی http://azaf.mihanblog.com/post/615 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-06-14T14:27:22+01:00 azaf.mihanblog.com مصطفی نجفی سینا رحیمی http://azaf.mihanblog.com/post/614 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.